Občni zbor 10.1.2020

Sklicujem občni zbor ŠD Pulz, ki bo 10.1.2020 ob 18:00 v sejni sobi DEM Zlatoličje.

Dnevni red:

  1. sprejem sklepa o spremembi naslova
  2. sprejem letnega poročila
  3. finančni plan 2020
  4. sprejem programa dela in določitev vodje tekaške sekcije
  5. sprejem programa dela in določitev vodje kolesarske sekcije
  6. sprejem programa dela in določitev vodje pohodniške sekcije
  7. Razno

Vabljeni vsi člani in ostali, ki bi radi prispevali k razvoju našega društva!

Upam, da se dobimo v čimvečjem številu. Po statutu bo občni zbor uspešen, če bo prisotnih vsaj 7 članov.

Samo Kojc, predsednik

Zgornja Polskava, 19.12.2019