Vabilo na Občni zbor, 19.4.2024

Spoštovani,

Objavljamo, da bomo imeli Občni zbor 19. 4. 2024 ob 17:00 v gostilni Zupanc v Radizelu, Mariborska cesta 40.

Na Občnem zboru bodo potekale volitve organov društva in sprejem sprememb statuta ter naslednjih pravilnikov:

 • Pravilnik o članarini
 • Pravilnik o sekcijah
 • Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju
 • Pravilnik o vzponih na Pohorje

Vsi dokumenti so v javni obravnavi in so dosegljivi na naslednji povezavi:

https://sd-pulz.si/site/dokumenti

Pripombe in dopolnila na statut in pravilnike ter na dnevni red sprejemamo do 15. 4. 2024 na e-mail: info@sd-pulz.si, potem se pripravijo čistopisi za sprejem.

Iščemo kvalitetno kandidatno listo za volitve v organe društva, zato pozivamo vse člane, da sporočijo svoje predloge! (Obrazec za predloge je tudi dosegljiv na zgornji povezavi – seveda pa predloge lahko pošiljate tudi brez obrazca na info@sd-pulz.si)

Organizirana bo manjša pogostitev, zato je potrebna prijava. Prosimo člane, da se prijavijo v spletni aplikaciji do 15. 4. 2024.

Vabljeni vsi člani. Prosimo, da se Zbora zagotovo udeležite.

Dnevni red:

 1. Uvodni pozdrav udeležencem in pričetek zbora
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in sopodpisnika
 4. Izvolitev verifikacijske komisije
 5. Poročilo predsednika o delu društva za leto 2023
 6. Finančno poročilo za leto 2023
 7. Poročilo Nadzornega odbora
 8. Razprava po poročilih in potrditev
 9. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti
 10. Razrešnica dosedanjemu IO, NO in DK
 11. Predlog kandidatov za nov IO in NO ter DK
 12. Volitve in potrditev kandidatov
 13. Predlog in sprejem programa društva za leto 2024
  – Koncept aktivnosti po sekcijah
 14. Predlog in sprejem finančnega načrta za leto 2024
 15. Obravnava in sprejem sprememb statuta društva
 16. Obravnava in potrditev pravilnikov in pravil društva
 17. Predlog članarine za naslednje leto
 18. Razno